Reklamlar

Türkiye'nin İlginç Bir Gerçeği: Yozgatlıların İskoç Kökenli Olması

Ünlü "Ölen Galat" heykeli


Romalıların keltlerle yaptığı savaşlardan sonra keltleri dağıtmasıyla birlikte, galatları oluşturan kelt kavimleri Romalıların baskısıyla güney ve doğu Avrupa’ya sürüldüler. brennios (brenn) adlı önderin komutasında doğuya yürüyen galat gücünün, kadınlı erkekli 20.000 kişiden oluştuğu ve kadınların da erkeklerle birlikte savaşa katıldığı antik yazarlarca belirtilir. MÖ 280'de pannonia'yı (bugünkü Macaristan), 279'da Yunanistan’daki delphi kentini yağmaladılar. aynı yıl İstanbul’un (byzantion) karşısındaki tepeye karargâh kurarak kenti tehdit ettiler. uzun pazarlıklar sonucu byzantionlular galatların kenti surlarla çevirmemesi şartıyla Adapazarı civarına yerleşmesini kabul ederek İstanbul boğazından geçmelerine yardım etmeyi kabul etti. bir kışı İstanbul’da geçiren galatlardan bir kısmı İstanbul'da kalarak asimile oldu. Bugün galata olarak bilinen bölgenin isminin galatlardan geldiği söylenir.
Reklamlar
05 Şubat 2019
Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
Satın Aldığı mektubu okuyan adam, yürek yakan bir hikayeyi ortaya çıkardı